Bruxelles nous appartient

A sleeping elephant

<
>

Wie zijn al die jonge boksers en ‘boksters’ uit Brussel? Waarom boksen ze? Betekent de naam Muhammad Ali nog iets voor hen? Is het boksen voor hun een middel tot zelfontplooing of zelfs levensontwerp zoals dat voor Muhammad Ali het geval was? Strijden de jonge Brusselse ‘boksters’ en boksers voor iets of tegen iets? Wie zijn hun helden?

Vertrekkend van die vragen zet de KVS een theaterproductie op met een twintigtal jongeren uit 3 Brusselse boksclubs. De basis voor de creatie is de rijke bewegingstaal waar het boksen voor staat en zijn iconografische, bijna mythische symboliek.

De voorstellingen werden van 5 tot 12 avril en 2-3 november 2012 in de KVS-box gespeeld.

BNA-BBOT nam actief deel aan dit project. We zorgden voor diepgaande interviews met de jongeren en hebben meegeholpen om de soundscape voor de voorstelling te creëren. Het rijke geluidsuniversum van de boksport met zijn ritmische ademhalingen, stiltes, de zoevende geluiden van de slagen of het getik van de touwen tijden het touwtje springen zullen uitgangspunt zijn voor een geluidsband tijdens de voorstelling.

Luister hier naar onze 6 audio-montages.

La jeunesse immigrée à Bruxelles - 8'11

De geimmigreerde jeugd te Brussel - 6'24

La boxe et ses prolongements - 7'50

Wat boks betekent voor de jongeren - 6'08

Muhammad Ali et l'Islam - 12'21

Muhammad Ali en de Islam - 5'57