Bruxelles nous appartient

Résidentie La Dent Creuse

La Dent Creuse is een nomadisch project voor kunstenaars in residentie dat zich ent op lege plekken in het stedelijk weefsel. Als gevolg van een reflectie op zowel de artistieke creatie als op de locatie, wil dit project een dynamiek op gang brengen waarbij de ontmoetingen en kortstondige samenwerkingen een beweeglijk netwerk weven, als een afspiegeling van ons actieterrein : de stad. 

 

De tweede editie van de residentie van La Dent Creuse is gebaseerd op een creatieproces dat plaatsvindt op een situ in verandering. Het geheel van parameters die dit terrein haar eigenheid geven was onze motivatie om de tweede editie van de residentie op de site van het Kanaal te organiseren, en beantwoordt aan ons verlangen om de artistieke praktijk temidden van de stedelijke transformaties te plaatsen.