Bruxelles nous appartient

Luister naar de steden

Eén van de hoofduitdagingen voor de Europese steden vandaag zit in de noodzaak om een sociale stad te worden, en meer bepaald een stad die solidariteit met de gemeenschap en het individu nastreeft en waar culturele diversiteit wordt beschouwd als rijkdom.

Al meer dan 15 jaar documenteert en herschept BBOT het Brusselse klanklandschap, met verhalen en getuigenissen die verband houden met de stad. De ambitie om met verwante organisaties in andere steden in binnen- en buitenland samen te werken, neemt concreet vorm aan met het internationale project ‘Ecouter le monde’, een coproductie met Parijs (radiomaker Monica Fantini van Radio France International), Dakar (Hamadou Tidiane Sy, directeur E-Jicom, school voor journalistiek en nieuwe media), Venetië (Paolo Zavagna, docent elektroakoestische muziek van het Conservatorium Benedetto Marcello) en Brussel (BNA-BBOT).

De keuze voor deze partners komt voort uit de bijzondere expertise en benaderingswijze die elkeen voorstaat mbt het aanwenden van klanken van de stad als artistiek expressiemiddel.

Radio France Internationale (Parijs) zet zich in voor de aanmoediging en verspreiding van de culturele diversiteit in de samenleving. Met de internationale uitzending ‘Ecouter Paris, écouter les villes du monde’ stelt Monica Fantini geluidsportretten/klanklandschappen samen van wereldsteden, aan de hand van geluidsfragmenten en ontmoetingen met journalisten, bewoners, kunstenaars...

De samenwerking heeft als doel om de culturele rijkdom en de diversiteit van deze verschillende steden in klankcreaties weer te geven, toegankelijk via een nieuw te creëren digitaal platform (website), dat zal bestaan uit een klankbibliotheek, een protocol voor toekomstige samenwerking met artiesten en organisaties en klankpostkaarten: geluidscreaties die het dagelijkse leven van een stad weergeven, gekoppeld aan een digitale, visueel vormgegeven kaart met tekst (samenwerking met grafische vormgevers en beeldende kunstenaars).

Het doel van dit project is om een netwerk uit te bouwen met multidisciplinaire culturele actoren die de geluiden van de stad gebruiken om verhalen te vertellen over de wereld, door middel van een gemeenschappelijk virtueel-digitaal platform. De concrete beoogde resultaten van dit project zijn:

- de versterking van de kennis en kunde van de verschillende partners door uitwisseling, vorming, co-creatie en workshops

- een website die het werk van de partners gemeenschappelijk voorstelt aan het publiek

- de creatie van klankpostkaarten die bezoekers van de website via verschillende internetkanalen kunnen aanwenden (email, sociale media...).

- langetermijnplanning: het platform is een uitnodiging aan nieuwe potentiële partners, disciplines en publieken om bijdragen te leveren aan de verdere uitbouw van het concept van ‘verhalen vertellen over de wereld in klank’

- doelgerichte communicatiestrategie: gezamenlijke inspanning van alle partners om via hun eigen, bestaande kanalen de resultaten van het project verder te communiceren, te versnellen en te vermenigvuldigen.