Bruxelles nous appartient

La théorie des blocs

30 november — 15u — Cité Culture (Modelwijk van Laeken) 

21 december — 17u — Centre Culturel Jacques Franck (Sint-Gillis) 

De blokken van de Modelwijk in Laeken zijn een toonbeeld van het modernismedoor hun verticale hoogbouw en het idealisme van het ontwerp. Deze utopievan de jaren '50, een architectonisch complex met zicht op de Brussel, werdal snel geconfronteerd met de realiteit van de klassen. Wat eerst eengeheel leek, viel uiteen. De ' Theorie van de Blokken' verzamelt dezeverschillende delen en gaat opnieuw op zoek naar een samenhang in vorm enstem.

Realisatie : Karim Akalay

Hulp bij realisatie : Guillaume Abgrall, Camille Escudero, Flavien Gillié, Séverine Janssen

Geluidsopnames : Karim Akalay, Camille Escudero, Martina De Halleux, Emilie Pommereau

Montage en mixage : Flavien Gillié

Productie : BNA-BBOT

Duur : 53'

Met de stemmen van de inwoners van de Modelwijk

Met de steun van Service public Régional de Bruxelles pour la sensibilisation citoyenne aux enjeux urbanistiques

La théorie des blocs

Download