Bruxelles nous appartient

De Methode zoals ze soms is, misschien was of zou kunnen zijn

DW1 - Anneessens Soundmap

DW1 - Het Denkbeeldigewoud,film door Laurent De Schepper

Deze publicatie presenteert de methodologische praktijken warmee we experimenteerde in de eerste 2 edities van het projet 'Denkbeeldige Wijken'. We werkten rond zeven clusters die elkaar goed aanvullen: de toekomst, de cartografie, het verzamelen, de samenwerking, het sociaal-artistiek proces, de publieke ruimte en het archiveren. Samen vormen ze een geheel dat kan uitgevoerd worden op verschillende manieren, in diverse gebieden, met uiteenlopende middelen en met allerlei ambities. Het leidt tot een belangrijk perspectief dat ook een engagement inhoudt: de emancipatie van mensen, het delen van kennis, de erkenning van lokale expertise, het bepalen van gemeenschappelijke perspectieven, het her-toe-eigenen van onze geschiedenis en de verdediging en valorisatie van de collectieve intelligentie en participatieve processen die zich vaak in de schaduw bevinden, maar wel altijd aan het werk zijn.Elke cluster wordt geïllustreerd door middel van beelden, geluiden, documentaire sporen of verkregen resultaten. Sommige bevatten ook de onderdelen ‘Tip’ of ‘Experiment als methode’. De tips kunnen gemakkelijk in een ander project toegepast worden en ‘Experiment als methode’ presenteert concrete acties die in het project genomen werden als ad hoc en in situ oplossingen, die direct verband houden met de problemen die de kop opstaken. Beschikbaar op BNA-BBOT 119 Laekensestraat 1000 Brussel / 02 223 21 51

Met de steun van VGC en Visit Brussels/Mixity Award 'Best Practice'

DW1 - Kajaks - Fré Nowé

DW2 - Sint-Rochus kerk - Hugo van Geel

DW2 - Mensen moesten weg - Christiane Holsbeeks

DW2 - Radio Harmonie 1 -

DW2 - Radio Harmonie 2 -

DW2 - Radio Harmonie 3 -

DW1 - In de hemel - Fré Nowé

DW1 - Insjalet - Erik Claes

DW1 - Na het vuur, het water - Martine Weemaels

DW1 - Venise - Olga Hulyuk

DW1 - Blote voeten - Fré Nowé

DW1 - It's not a boring kind of place - Khalid Aslam

DW1 - Berg met panorama - Sara Vanhoyland

DW1 - Jungle urbaine - Benoît Wauters

DW1 - Over het proces - Martine Weemaels, Jacques Maulkens, Minne Huysmans

DW1 - La forêt imaginaire - Laurent De Schepper

DW2 - Nordic Walking