Bruxelles nous appartient

Het geheugen van de Ursulinen

<
>

Myriam Clericuzio en Ian Dykmans :

Tussen 23 mei en 2 juni 2013 heeft de tentoonstelling ' Het geheugen van de Ursulinen ' in het rusthuis Ursulinen te Brussel plaatsgevonden. We hebben de bewoners van dit rusthuis ontmoet, samen intieme momenten gedeeld, naar hun verhalen geluisterd en hun gezichten vastgelegd om ze uiteindelijk als ' Sprekende portretten ' te laten voortleven. Het project wilde het geheugen zichtbaar en beluisterbaar maken, opdat ze niet verloren zou gaan, opdat ze een kostbare rode draad zou worden tussen de generaties en de mensen onderling.

We willen alle partners bedanken die dit project mogelijk hebben gemaakt , alsook BBOT-BNA voor hun technische ondersteuning.

Op 25 mei, gelijktijdig met het jaarlijkse feest van het skatepark, er juist tegenover, opende het rusthuis zijn deuren om de ' Wals der Marollen' welkom te heten : een tijdloze thé dansant op de klank van dj's Sara Atka en Vincen Beekman.

Zie hier de foto's van deze thé dansant door Catherine Minala

Georganiseerd door Skateboarders vzw, met de steun van Triodos Fonds, Brussel OCMW , Brussel Stad, Brussel Leefmilieu, Brussel Behoort Ons Toe, Centre Breugel en Recyclart

Alice Delice

Anne-Marie Martin

Bernard Wolf

Etienne De Mahieu

Janine Debolle

Jean Bourdon

Zee Sutherland

Miroir final