Bruxelles nous appartient

Mee-Kaarten

Commerciële pakketten om data te archiveren beantwoorden onvoldoende aan de eisen van kleine organisaties. Budgettaire redenen verhinderen vaak de deelname in de groots opgezette projecten. Bovendien zijn te weinig projecten gericht op de specifieke eisen van kleinere organisaties (vb. een eenvoudig aan te passen systeem, een 'content management system', beschikbare data storage, automatische of semi-automatische data backups).

  • De bevindingen van het project werden neergeschreven en meegedeeld aan de betrokken partners van het project én gepubliceerd op de website ;
  • De voornaamste conclusies zijn de afwezigheid van bestaande software gezien de technische vereisten, de hoge kosten voor kleine en middelgrote organisaties en de afwezigheid van voldoende budgettaire ruimte binnen deze organisaties voor zulke projecten ;
  • Er werden standaardschema’s opgesteld om digitale bestanden te ordenen ;
  • Er zijn VBA scripts voor Microsoft Excel file geschreven om de ingest van digitale bestanden te vergemakkelijken en te automatiseren. Dit semi-automatische VBA software pakket is ter beschikking gesteld van de sector en is vrij beschikbaar op de website van BNA-BBOT.